LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

Jura, Økonomi og Skat

Danske love og bekendtgørelser

Lov om hold af heste

Vedrører: Opstalding, Adgang til fold, Foder og vand, Tilsyn, Ibrugtagning/Træning, Hovpleje/Mærkning, Uddannelse

Lov om ændring af lov om hold af heste

Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste

Dyreværnsloven

Vedrører: Generelle bestemmelser om hold af dyr, Aflivning mm, Fremvisning og salg, Tilsyn, Det Dyreetiske Råd, Det særlig råd vedrørende dyreværnsspørgsmål, Rådet vedrørende hold af særlige dyr

Bekendtgørelse om udegående heste

Vedrører: Islandsheste og shetlandsponyer - undtagelse fra Lov om hold af heste

Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde

Vedrører: Loftshøjde i hestestalde - ændring af Lov om hold af heste

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr

EU-forordninger

Kommissionens forordning nr. 504/2008 af 6. juni 2008

Vedrører: Metoder til identifikation af enhovede dyr (red: dvs. heste)

Rådets forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004

Vedrører: Beskyttelse af dyr under transport